1 2 3
4 5 6 7

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ​ព្រះនរោត្តម​សីហនុ មក​ជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត

Download (PDF, 978KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីរូបសញ្ញាសុខាភិបាល សញ្ញាស័ក្តិ និងឯកសណ្ឋានមន្រ្តីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីសុខាភិបាលមធ្យម

Download (PDF, 17.07MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា

Download (PDF, 7.6MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈគិលានុបដ្ឋាកកម្ពុជា

Download (PDF, 672KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ និងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រង​តំបន់សៀមរាបអង្គរ

Download (PDF, 2.02MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីគោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ

Download (PDF, 287KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​សភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា

Download (PDF, 476KB)  
12
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS