1 2 3
4 5 6 7

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ២៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈ រដ្ឋមន្រ្តី

Download (PDF, 602KB)

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

Download (PDF, 1.66MB)

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១១

Download (PDF, 1.36MB)

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំ ២០១១

Download (PDF, 5.21MB)  

ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Download (PDF, 6.72MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ស្តីពីយន្តការដោះស្រាយជម្លោះ

Download (PDF, 6.3MB)

ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

Download (PDF, 9.31MB)

ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា

Download (PDF, 1.11MB)

ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

Download (PDF, 621KB)

ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

Download (PDF, 6.09MB)

ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

Download (PDF, 596KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីនិយតកម្មនៃការនេសាទ បាឡែន និងពិធីសារ

Download (PDF, 6.47MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល

Download (PDF, 9.26MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញារ៉ូថឺដាម ស្តីពីនីតិវិធីនៃការយល់ព្រមផ្តល់ ព័ត៌មានជាមុនចំពោះសារធាតុគីមី និងថ្នាំកសិកម្មគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

Download (PDF, 23.85MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

Download (PDF, 28.33MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ពីគ្រោះ មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ និងអនុសញ្ញាស្តីពីសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរ

Download (PDF, 11.97MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១.កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្មពេញលេញនៃសេវាកម្មដឹក ជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរួមទាំងពិធីសារចំនួន ២

Download (PDF, 18.66MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីវិស័យផ្លាស់ប្តូរហត្ថពលកម្មរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋគូវ៉ែត

Download (PDF, 361KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់

Download (PDF, 14.8MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការកំណត់ចំណុច ប្រសព្វនៃខ្សែព្រំដែនប្រទេសទាំងបី

Download (PDF, 7.72MB)
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS