1 2 3
4 5 6 7

រថភ្លើងផ្តាច់ព្រលឹងនៅលើអាកាស ដ៏រន្ធត់បំផុត ល្បីពេញ Youtube (មានវីដេអូ)

1

រីករាយជាមួយនឹងការជិះរថភ្លើងផ្តាច់ព្រលឹង ដ៏រន្ធត់ ភ័យប៉ះសក់ ដែលកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់ មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែង
ជិះម្តងហើយ     ធានាថាលែងហានជិះម្តងទៀត។ ខាងក្រោមនេះ  គឺជាវីដេអូ បង្ហាញពី ជិះរថភ្លើងលើ
អាកាសពោរពេញដោយភាពរន្ធត់ និងតក់ស្លុតបំផុត ដែលមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនជាងគេ នៅលើ
បណ្តាលសង្គម យូរថូប (Youtube)៕

ដោយ៖ Khmer Famous
ប្រភព៖ Youtube

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS