1 2 3
4 5 6 7

បុរសម្នាក់ ព្រហើនមិនខ្លាចស្លាប់ ចុះថតត្រីឆ្លាមកំណាចនៅក្នុងទឹកល្បីពេញ Youtube (មានវីដេអូ)

មិនគួរឱ្យជឿ បុរសម្នាក់ បានបំពាក់កាមេរ៉ាជាប់នឹងក្បាល លោតទៅក្នុងទឹកដើម្បីថតយករូបភាពវីដេអូ
សត្វត្រីឆ្លាមដ៏កំណាច ដោយមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិត ដែលបានបង្ហាញ និងបង្ហោះវីដេអូ មានរយៈពេល
ត្រឹមតែ ១នាទី ៣៨វិនាទី ធ្វើឱ្យល្បីពេញក្នុង Youtube៕

ដោយ៖ Khmer Famous
ប្រភព៖ youtube

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS