1 2 3
4 5 6 7

ម៉ូតូ uzuki Intruder M1800RZ ស៊េរីថ្មី រាងស្រស់សង្ហា កម្លាំងម៉ាស៊ីនយក្ស

ម៉ូតូ uzuki Intruder M1800RZ គឺជាប្រភេទធំ ដែលមានការពេញនិយម និងចូលចិត្តប្រើបា្រស់
យ៉ាងច្រើន ពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិច។ ប៉ុន្តែ ម៉ូតូប្រភេទនេះ  ក៏ឃើញមានវត្តមាននូវ
បណ្តាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនផងដែរ។

ម៉ូតូ uzuki Intruder M1800RZ ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ  ២០១៤  ត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើង  មានរាងធំមាំ ធន់
សាកសមបំផុត   សម្រាប់អ្នកដែលមានមាឌធំខ្ពស់  ជាមួយនឹងរូបរាងម៉ូតូ ដ៏ស្រស់សង្ហា ពណ៌
ដ៏ស្រស់ឆើត និងប្រណិតបំផុត។

ជាពិសេស ម៉ូតូ uzuki Intruder M1800RZ ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ នេះ ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយ
នឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីខ្លាំងដល់ ១,៧៨៣សេសេ អាចបើកបរបានល្បឿន ១០៥ម៉ាយ/ម៉ោង និង មាន
តម្លៃ ១៣,២៨៨ ដុល្លារ នៅអាមេរិក៕

សូមទស្សនា រូបភាព ខាងក្រោម

 

ប្រភព៖ camnews

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS