1 2 3
4 5 6 7

គេហទំព័រក្រសួង និងស្ថាប័នសំខាន់ៗ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១. រដ្ឋសភា
២. ព្រឹទ្ធសភា
៣. ក្រសួងយុតិ្តធម៌
៤. ក្រសួងមហាផ្ទៃ
៥. ក្រសួងផែនការ
៦. ក្រសួងបរិស្ថាន
៧. ក្រសួងព៍ត៌មាន
៨. ក្រសួងកិច្ចការនារី
៩. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
១០. ក្រសួងការពារជាតិ
១១. ក្រសួងទេសចរណ៍
១២. ក្រសួងសុខាភិបាល
១៣. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
៤. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
១៥. ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
១៦. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
១៧. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
១៨. ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៩. ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
២០. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
២១. ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
២២. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
២៣. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
២៤. ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវៈ
២៥. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
២៦. ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ
២៧. ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
២៨. ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
២៩. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
៣០. អាស៊ាន
៣១. គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS