1 2 3
4 5 6 7

តំបន់ទេសចរណ៍លំដាប់ ៥ផ្កាយ ទាំង ៥កន្លែង ដ៏ប្រណិត និងមានតម្លៃថោកបំផុត លើពិភពលោក (មានវីដេអូ)

តំបន់ទេសចរណ៍ គឺជាកន្លែងកម្សាន្តមួយ ដែលត្រូវគេរៀបចំឡើង ឱ្យមានភាពទាក់ទាញ ស្រស់
ស្អាត និង ប្រណិតបំផុត  ដើម្បីទទួលបាននូវលំដាប់លេខរៀងកំពូល  ជាកន្លែងកម្សាន្ត  ប្រកប
ផាសុខភាព សុវត្ថិភាព សេវាកម្មល្អ ទេសភាពទាក់ចិត្ត  ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ពិសា  មានអនាម័យ
កន្លែងស្នាក់នៅពោរពេញទៅដោយបរិកាស និង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ព្រមជាមួយនឹងសេវា
កម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរ ដ៏រហ័សទាន់ចិត្ត ដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោក ស្គាល់ថាជាតំបន់
កម្សាន្តលំដាប់ផ្កាយ ៥។

ថ្ងៃនេះ   យើងសូមណែនាំលោកអ្នក នូវតំបន់ទេសចរលំដាប់ផ្កាយ ៥ ដ៏ប្រណិត និង មានតម្លៃ
ថោកបំផុត នៅលើពិភពលោក។

១/ តំបន់កម្សាន្ត៖ Serenity Resort & Residences Phuket
-តម្លៃស្នាក់នៅ ចាប់ពី ៧៤ ដុល្លារ ដល់ ១១៤ ដុល្លារ ក្នុង ១យប់
-មាន ៦២ បន្ទប់
-ខេត្ត ផូកេត ប្រទេសថៃ
1

២/ តំបន់កម្សាន្ត៖ Renaissance Phuket Resort and Spa
-តម្លៃស្នាក់នៅ ចាប់ពី ៩៤ ដុល្លារ ដល់ ២៥៩ ដុល្លារ ក្នុង ១យប់
-មាន ១៨០ បន្ទប់ និង ផ្ទះវីឡាធំៗ អាចស្នាកនៅជាក្រុម
-ខេត្ត ផូកេត ប្រទេសថៃ
2

៣/ តំបន់កម្សាន្ត៖ Dewa Phuket Hotel
-តម្លៃស្នាក់នៅ ចាប់ពី ៩៩ដុ ល្លារ ដល់ ១៩៧ ដុល្លារ ក្នុង ១យប់
-មាន ៩៦ បន្ទប់ និង ផ្ទះវីឡាធំៗ អាចស្នាកនៅជាក្រុម
-ខេត្ត ផូកេត ប្រទេសថៃ
3

៤/ តំបន់កម្សាន្ត៖ Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa
-តម្លៃស្នាក់នៅ ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ ដល់ ២២៦ ដុល្លារ ក្នុង ១យប់
-មាន ៦៦៥ បន្ទប់
-ខេត្ត ផូកេត ប្រទេសថៃ
4

៥/ តំបន់កម្សាន្ត៖ Vijitt Resort Phuket
-តម្លៃស្នាក់នៅ ចាប់ពី ១០៧ ដុល្លារ ដល់ ១៨៩ ដុល្លារ ក្នុង ១យប់
-មាន ៩២ ផ្ទះវីឡា
-ខេត្ត ផូកេត ប្រទេសថៃ
5

សូមទស្សនា វីដេអូ តំបន់កម្សាន្ត៖ Vijitt Resort Phuket 

ប្រភព៖ camnews

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS