1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ស្រលាញ់អូនស្មោះស្ម័គ្រ

4-17-2014 6-26-07 PM

លោកអាចារ្យ​កាតូលិក​សួរ៖ ​កូនកំលោះ​ពេល​រៀប​ការ។
អាចារ្យ៖ លោក​ស្រឡាញ់​នាង​ស្មោះស្ម័គ្រ​ទេ?
កូនកំលោះ៖ បាទ​, ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​នាង​យ៉ាង​ស្មោះស្ម័គ្រ​បំផុត
លោក​អាចារ្យ​សួរ​កូនក្រមុំ​ម្តង៖ នាង​ស្រឡាញ់​គាត់​ស្មោះស្ម័គ្រ​ទេ?
កូនក្រមុំ៖ ចាស​, ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​គាត់​ដោយ​ស្មោះស្ម័គ្រ​

លោក​អាចារ្យ​សួរ​បន្ថែម៖ អ៊ីចឹង​ប្តី​ទៅ​ណា នាង​ព្រម​តាម​ជាប់​រហូត​ទេ?
កូនក្រមុំ៖ អត់​ទេ! ​រឿង​ហ្នឹង​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ។
អាចារ្យ៖ ម៉េច​អ៊ឹ​ចឹ​ង?
កូនក្រមុំ៖ ព្រោះគាត់​ជា​បុគ្គលិក​ប្រៃសណីយ៍ ថ្ងៃ​ណា​ក៏​ដើរ​ចែក​សំបុត្រ​ពី​ផ្ទះ​មួយ​ទៅ​ផ្ទះ​មួយ
ទាល់តែ​ដល់​ម៉ោង​៥​ល្ងាច ទើប​ឈប់ អោយ​ខ្ញុំ​តាម​គា​ត់ត្រុកៗ​ម៉េច​កើត​ទៅ?

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS