1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ សុំតោងកាលីបអ៊ុំដែរ

Khmer Famous

យុវជនក្រីក្រម្នាក់ក្លាហាន ចូលទៅសារភាពចំពោះមុខ ឳពុកម្តាយខាងស្រី។
យុវជន៖ សូមអ៊ុំមេត្តាអោយខ្ញុំ និងកូនស្រីអ៊ុំ បានរៀបការជាប្តីប្រពន្ធផងចុះ!

មា្តយកូនស្រី៖ យើងមិនអោយកូនស្រីយើងទៅថោកទាប ល្ហេមល្ហាមតាមឯងទេ!
យុវជន៖ តែវាធ្វើអោយខ្ញុំថ្លៃថ្នូរតាមអ៊ុំទេតើ !

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS