1 2 3
4 5 6 7

អគារកន្ត្រកយក្សដ៏ធំមហិមា និង ចម្លែកបំផុត លើលោក

Khmer Famous 04

ប្រសិនបើ អ្នកចូលចិត្តវត្ថុដ៏ចម្លែក និង ចង់ឃើញវត្ថុដ៏ចម្លែកនោះ សូមធ្វើដំណើរមករដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនឹងអគារយក្ស ដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោក មានរាងជាកន្រ្តកយួរដៃ  ដ៏ធំមហិមាលម្អ  ដោយសួន
ច្បារដ៏ស្រស់ស្អាត ព័ទ្ធជុំវិញ។

អគារកន្រ្តកយក្ស ដ៏មហិមានេះ  ត្រូវបានរចនា និង  សាងសង់ឡើង មានរាងជាកន្រ្តកយួរដៃ មួយយ៉ាងស្រស់
ស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុតមានពណ៌លឿងជាមួយនឹងដៃយួរពីរនៅខាងពិតជា ដូចជារូបភាពកន្រ្តកយួរដៃពិតៗ
នៅក្នុងរដ្ឋ  Ohio  សហរដ្ឋអាមេរិក។ អគារយក្សដ៏ចម្លែកនេះ ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧
នឹងបានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ចម្លែក និងមានប្រជាប្រិយដែលបានយកនាំភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននាក់
មកទស្សនា អគារយក្សដ៏មហិមានេះ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕

Khmer Famous 05

Khmer Famous 02

Khmer Famous

Khmer Famous 03

Khmer Famous 01

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS