1 2 3
4 5 6 7

រថយន្ត Honda Civic ម៉ូដែលថ្មី ២០១៤ បំពាក់ប្រព័ន្ធ Hybrid ស៊ីសំាងតិច

រថយន្ត Honda Civic បានផលិតចេញនូវជំនាន់ថ្មី របស់ខ្លួន ដែលមានរូបរាងថ្មី កាន់តែស្រស់ស្អាត
និង ទាក់ទាញ​ជាងស៊េរីមុនៗ និង បានបន្ថែមនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីដ៏ទំនើប ស៊ីសំាងតិចជាងមុន។

រថយន្ត Honda Civic ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើងប្លែក ដែលបានផ្លាស់ប្តូរនូវរូបរាង
ខាងក្រៅទំាងស្រុង ដូចជា៖ ភ្លើងស៊ីញ៉ូមុខក្រោយថ្មី  សំបកកង់ស្ពត  កញ្ចក់បំពាក់ប្រព័ន្ធការពារពី
ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង  បំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Hybrid  ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាព ប្រព័ន្ធ Smart Key
ប្រព័ន្ធ Bluetooth និង មានតំលៃ ២៤,៦៣៥ដុល្លារ នៅអាមេរិក៕

សូមទស្សនា រូបភាព ខាងក្រោម

ប្រភព៖ camnews

© 2018 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS