1 2 3
4 5 6 7

វិធីព្យាបាលកំចាត់មុន ដោយប្រើដុំទឹកកក

ប្រភព៖ camnews

ទឹកកក៖ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការព្យាបាលកំចាត់មុននៅលើស្បែកមុខ បានយ៉ាងមាន
ប្រសិទ្ធិភាព។ វាជួយបង្កើន ឱ្យចលនាសរសៃឈាមរត់ទៅកាន់កន្លែង ដែលមានមុននៅលើផ្ទៃ
មុខ ធ្វើ ឱ្យ រន្ធញើសលើស្បែកមុខកក និង កំចាត់ធូលីដី និងជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅលើស្បែក
មុខ (អាចប្រើ ទឹកដុំធម្មតា ឬ ទឹកដុំអនាម័យ)។

វិធីព្យាបាល៖
សូមយកក្រណាត់ស្អាតមួយ មករុំដុំទឹកកក បន្ទាប់មកដាក់វានៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នក កន្លែងដែល
មានមុនរយៈពេល ២ ទៅ៣វិនាទី រួចរង់ចំារយៈពេល ២ទៅ៣វិនាទី ទៀតទើបធ្វើបែបនេះម្តងទៀត។
វិធីព្យាបាលនេះ  ប្រសិនបើអ្នកព្យាបាលតាមបែបនេះបានពេញ ១ថ្ងៃ នឹងជួយកំចាត់ មុន ដែលមាន
នៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និង មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត៕

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS