1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ទិញរថយន្តថ្មី

Khmer Famous

នៅ​ឯ​ប្រទេស​ជឿនលឿន​មួយ​មានបុរស​ម្នាក់ត្រូវការ​ទិញ​រថយន្ត​មួយ​គ្រឿង​គ្រាន់​ទុក​ទៅ​ធ្វើការ​។ គាត់​បាន​ទៅ
​កាន់​ក្រុមហ៊ុន​លក់​រថយន្ត​មួយកន្លែង​ ក្រោយ​ពី​គិតលុយ​  រួចរាល់​ហើយ បុគ្គលិក​អ្នកលក់ ក៏​បាន​ប្រាប់​  ឱ្យគាត់
​មក​ទទួល យក​រថយន្ត​ក្នុង​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ទៀត។​

អ្នកទិញ៖ អោយ​ខ្ញុំ​មក​ទទួលយក​រថយន្ត​ពេល​ព្រឹក​ ឬ​ពេល​ល្ងាច?
បុគ្គលិក៖ អូ​!​ រង់ចាំ​ដល់​ទៅ​ដល់​ ១០ឆ្នាំ​ទៀត​ឯណោះ ទោះ​ចង់​មកយកពេល​ព្រឹកឬ​ពេល​ល្ងាចវា​សំខាន់​អ្វី​ទៅ
សម្រាប់​អ្នក​?

អ្នកទិញ៖ ពិត​ណាស់​វា​សំខាន់​សម្រាប់​ខ្ញុំ បើ​មក​ទទួលយក​ពេល​ព្រឹក​វា​ល្អ  ព្រោះ​ជាង​ត​បណ្តាញទឹក  គេ​បាន​
ណាត់មក​ជួសជុល​ក្បាល​រ៉ូ​ប៊ី​ណេ​ទឹក​  អោយ​ខ្ញុំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​នេះ  ១០​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ទៀត​ និង​ កន្លែង​រៀន​បើកបរ​
រថយន្ត​ក៏​គេ​ណាត់ មក​បង្រៀន​ខ្ញុំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​នេះ​ផង​ដែរ។
បុគ្គលិក៖ អូ! លោកពិតជាសាហាវណាស់! សូមសរសើរ!៕

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS