1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ

Khmer Famous

វេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំអោយម្តាយទាំងឡាយ ចិញ្ចឹមទារកដោយទឹកដោះម្តាយទើបជាប្រការល្អ។ បន្តិចក្រោយមក
ស្រាប់តែមានស្រ្តីម្នាក់ដើរកាត់មុខពេទ្យដោយ អោយកូនបៅទឹកដោះគោ គ្រូពេទ្យក៏ណែនាំដល់ស្រ្តីនោះថា បើ
មានសុខភាពល្អគូរអោយកូនបៅទឹកដោះម្តាយទៅ។

ពេលនោះស្រាប់តែមានកូនប្រុសអាយុប្រហែល៦ឆ្នាំ ជាកូនទី២ របស់ស្រី្តនោះរត់មកដល់ហើយឭអ្នកគ្រូពេទ្យ
ណែនាំបែបនេះ វាក៏លាន់មាត់ថា៖  អោយអូនបៅដោះម៉ាក់យ៉ាងម៉េច បើប៉ាដណ្តើមដោះម៉ាក់បៅដែរនោះ៕

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS