1 2 3
4 5 6 7

ឆ្នាំ​២០១៣​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​រក​ចំណូល​បាន​២,៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ប្រភព៖ នគរវត្ត

ភ្នំពេញ ​៖​ លោក​ ថោ​ង​ ខុន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ថា​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៣​ គឺ​ រកបាន​ចំណូល​ ២,៦​ ពាន់​លាន​នាក់​ ។​

លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣​ នេះ​ កម្ពុជា​បាន​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ បាន​ចំនួន​៤,២​ លាន​នាក់​ ហើយ​វិស័យ​នេះ​ បាន​បង្កើត​ការងារ​ធ្វើ​ដល់​ពល​ដ្ឋ​កម្ពុជា​ចំនួន​៣៥០.០០០​ នាក់​។​

​តាម​ការ​ រំពឹង​ទុក​ កម្ពុជា​ គ្រោង​នឹង​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​បរទេស​ចំនួន​៧​ លាន​នាក់​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​ និង​ រំពឹង​ថា​ នឹង​ បង្កើត​ការងារ​ធ្វើ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ចំនួន​៨០០.០០០​នាក់​៕​

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS