1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ អត់ទោសឱ្យខ្ញុំផង!

Khmer Famous

ថ្ងៃមួយ មានកុមារតូច​ម្នាក់​ ពេល​ម្តាយ​ជូន​ទៅដល់​សាលា​មត្តេយ្យ​ ស្រាប់តែ​និយាយ​ជាមួយម្តាយថា៖ សូមម៉ែ
អត់ទោសឱ្យខ្ញុំផង ខ្ញុំធ្វើបែកដបស្រាវិស្គី របស់ប៉ាហើយ។

ម៉ែ៖ ល្អណាស់កូនប្រុស! កូនចេះទទួលកំហុសយ៉ាងនេះ   ម៉ែមិនប្រកាន់ទោសទេ។ ចុះកូន យកដបស្រាវិស្គី
របស់ប៉ាទៅធ្វើអី្វ បានជាវា ត្រូបែក?
កូន៖ ខ្ញុំយកវា ទៅដំនាឡិកាដៃរបស់ម៉ាក់ តែនាឡិកាមិនព្រមបែក បែរជាវាបែកដបទៅវិញ៕

© 2018 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS