1 2 3
4 5 6 7

ប្រទេស​ទាំង៣​ដែល​មាន​ កន្លែង​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ​ ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក​

១-វេណេហ្សូឡា ៖ មានកន្លែងរកស៊ីព្យាចារ ១១៩ កន្លែង ដែលចំនួននេះបាន កើនឡើងយ៉ាងច្រើន ក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មានឆ្នាំ ចុងក្រោយមកនេះ។ តែទោះជា យ៉ាងណា មានតែ ៥ កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលស្គាល់ ដោយរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតិឲ្យ ប្រកបរបរនេះ។

២-កូរ៉េខាងត្បូង៖ មានកន្លែងបម្រើ សេវាកម្ម ឬពេស្យាចារ ចំនួន ១១0 កន្លែង តែគេដឹងថាប្រទេសនេះ រឿងពេស្យាចារ វាជារឿងខុសច្បាប់ ។ ទោះជាយ៉ាងណា កម្រិតនៃការរួមភេទ ក្នុងប្រទេសនេះ គឺមានអត្រាខ្ពស់បំផុត។

៣- ពែរ៉ូ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ បានធ្វើការអនុញ្ញាតិ ឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ ខណៈដែលខ្លួនមានអាយុ លើសពី ១៨ ឆ្នាំ តែត្រូវចុះឈ្មោះ ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន និង លិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាពផងដែរ។ ក្រៅពីនេះដែរ ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រកបអាជីវកម្មផងដែរ ។ សម្រាប់កន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទ ក្នុងប្រទេសនេះ មានជាង ១០២ កន្លែង ៕

ប្រភព៖ lookingtoday

Photo by LookingTODAY

នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដែល សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

© 2018 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS