1 2 3
4 5 6 7

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសំរួលមាត្រា ២ ជំពូកទី ១ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២៩៥/១២ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់អង្គរ ហៅថាអាជ្ញាធរ ” អប្សរា “

Download (PDF, 157KB)

kf22

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS