1 2 3
4 5 6 7

អត្ថប្រយោជន៍៤យ៉ាងទទួល បានពីការយំ

បរទេស៖ នៅពេលដែលអ្នកយំ គឺមានន័យថា អ្នកចង់បង្ហាញអំពី អារម្មណ៍ ទុក្ខព្រួយ ឈឺចាប់ ឬរំភើបទៅកាន់នរណាម្នាក់ ដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពី ជម្រៅចិត្តរបស់អ្នក ។ ចុះក្រៅពីនេះ តើអ្នកមានដឹងទេថា ការយំអាចជួយអ្វីបានទៀត? ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថប្រយោជន៍៤យ៉ាងទទួលបានពីការយំ៖

១. ជួយបំបាត់ជាតិពុល

ការយំអាចជួយធ្វើឲ្យជាតិពុល ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាងកាយឲ្យចេញមកក្រៅបាន តាមរយៈទឹកភ្នែក ជាពិសេសថែមទាំងជួយលាងសម្អាតសារធាតុកខ្វក់ចេញពីភ្នែក និងជួយធ្វើឲ្យភ្នែកមានពន្លឺទៀតផង ។

២. ជួយធ្វើឲ្យអ្នករឹងមាំ

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ការយំជាលំហាត់ប្រាណមួយ ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពក្លាហាន និងរឹងមាំបាន ។

៣. ជួយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ

នៅពេលដែលអ្នកយំ អាចជួយធ្វើឲ្យភាពតានតឹង ឬការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ត្រូវបានរសាយ និងមានអារម្មណ៍ថា ធូរស្បើយជាងមុន ។

៤. ការពារពីជំងឺបេះដូង

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានឲ្យដឹងថែមទៀតថា សម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាហ៍យំ គឺមានអត្រាការកើតជំងឺបេះដូងតិចជាង អ្នកដែលមិនសូវយំ ៕

ប្រភព៖ lookingtoday

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS