1 2 3
4 5 6 7

បវរកញ្ញា ហ្វីលីពីន ជាប់សង្ស័យ ថាវះកាត់ កែសម្ផស្ស

ហ្វីលីពីន៖ នាង Mary Jean Lastimosa ដែលជាប់ វរកញ្ញាប្រទេសហ្វីលីពីន ត្រៀមចូលរួម ប្រកួតបវរកញ្ញា ចក្រវាលឆ្នាំនេះ កំពុងប្រឈម នឹងជាប់ សង្ស័យ ពីការវះកាត់ កែសម្ជស្ស ខណៈពេល ដែលចំណុចទំាង៣ របស់នាង មានសភាពខុស ពីធម្មតា នៅពេលនាង ស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនី ។

នាង Mary Jean Lastimosa ជាបវរកញ្ញា តំណាងហ្វីលីពីន ក្នុងការប្រកួត បវរកញ្ញាចក្រវាល ឆ្នាំនេះ កំពុងប្រឈម នឹងការសង្ស័យ អំពីការវះកាត់ កែសម្ផស្សនៅ ពេលដែលរូបភាព បង្ហាញម៉ូដឈុតហែល ទឹករបស់នាង បង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ មនុស្សជាច្រើន បានបង្ហាញថា បវរកញ្ញា ប្រទេស ហ្វីលីពីនអាចជាប់ សង្ស័យ ពីការវះ កាត់សម្ជស្ស ហើយហេតុការណ៍ បានកើតឡើងបណ្តាល មកពីរូបភាពតូចៗ ដាក់បង្ហាញសាធារណៈ៕

ប្រភព៖ lookingtoday

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS