1 2 3
4 5 6 7

១១ ក្បាច់លើគ្រែ ដើម្បីបញ្ចុះ ជាតិខ្លាញ់ និងធ្វើឲ្យរាងកាយ ស្រស់ស្អាតរឹងមាំ

ប្រសិនបើអ្នក និងដៃគូ សំបូរជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួន ហើយអ្នកមិនចង់ទៅ ហាត់ប្រាណដើម្បីចញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ នោះអ្នកអាចងាកមកមើល ក្បាច់លើគ្រែ ១១ ក្បាច់នេះវិញ ដែលអ្នកជំនាញខាងផ្លូវភេទ បានអះអាងថា វាអាចជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ ចំណែកដែលលើស ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រក្រតី និងធ្វើឲ្យអ្នកនិងដៃគូ មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ សុខភាព និង រាងកាយរឹងមាំ។ ទន្ទឹមនិងនេះ វាក៏តម្រូវឲ្យអ្នកនិងដៃគូ ត្រូវប្រើប្រាសភាពអំណត់ និងថាមពលដែរ ព្រោះក្បាច់ទាំងនេះមានលក្ខណៈពិបាកបន្តិច។

សូមបញ្ជាក់ថារាល់ក្បាច់និមួយៗ មានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអ្នក អាចធ្វើបាន។ សូមពិនិត្យ និងអនុវត្តក្បាច់ និមួយៗ តាមរួបភាពខាងក្រោម ៖

ប្រភព៖ lookingtoday

© 2018 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS