1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ រើសទីប្រឹក្សា

10372170-funny-cartoon-business-man-asian

បុរស​ម្នាក់​កំពុង​អង្គុយ​ចាំ​ឆ្លើយ​សម្ភាសន៍​ជ្រើសរើស​ទីប្រឹក្សា​ការងារ​សម្រាប់​ជួយ​ការងារ​លោក​នាយក​ក្រុមហ៊ុន ។
អ្នក​សម្ភាសន៍​សួរ ៖

  • លោក​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​ណា ប្រសិន​បើ ឧបមា​ថា លោក​កំពុង​បើក​រថយន្ត​ទំនើប​មួយ​គ្រឿង ជា​រថយន្ត​ធន់​តូច ដែល​ក្រៅ​ពី​អ្នក​បើក​បរ​ចេញ សល់​កន្លែង​អង្គុយ​បាន​តែ​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់​តែ​តាម​ផ្លូវ ជួប​មនុស្ស​ដល់​ទៅ​បី​នាក់​សុំ​ដោយសារ​ផង ។ មនុស្ស​ទាំង​បី​នោះ ម្នាក់​គឺ​លោក​នាយក​ក្រុមហ៊ុន ម្នាក់​ជា​តា​ចាស់ និង ម្នាក់​ទៀត ជា​នារី​រូប​ស្អាត ។
  • អត់​ពិបាក​ទេ, ខ្ញុំ​នឹង​ចុះ ហើយ​ហុច​កូន​សោ​ឱ្យ​លោក​នាយក​បើក​រថយន្ត​ដឹក​តា​ចាស់​ទៅ​មុន ។ ចំណែក​ខ្ញុំ សុខចិត្ត​ដើរ​ជា​មួយ​នារី​រូប​ស្អាត​ទៅ​តាម​ក្រោយ ។

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS