1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ទឹកឃ្មុំសុទ្ធ១០០ភាគរយ

 

kf

អ្នកទិញ : មីងអ្នកលក់ ! ទឹកឃ្មុំនេះយកមកពីណាដែរ?

អ្នកលក់ : អូហ៏ ក្មួយ ! ទឹកឃ្មុំនេះទើបតែយកមកពីព្រៃល្ងាចម្សិលម៉ិញនេះឯង …..

អ្នកទិញ : អូយ ! ពាក្យនេះខ្ញុំឮគេនិយាយច្រើននាក់ហើយ …. ខ្ញុំចង់ទិញដែរ តែបារម្ភខ្លាចតែមិនសុទ្ធទេ !

អ្នកលក់ឮសូរតែអ្នកទិញរាងអេញអុញ ក៏និយាយកាត់តែម្តងដោយស្រែកឮៗ ស្ទើរតែបែកក្រដាសត្រចៀក  ឆ្ការដៃឆ្ការជើង

មើលតែគេឈ្លោះគ្នា​!

 

អ្នកលក់ : មីងធានា ១០០ ភាគរយ ថាទឹកឃ្មុំមីងជារបស់សុទ្ធ …… មីងមិនរកស៊ីកុហក បោកប្រាស់ លក់ផ្លូវ ដូចអ្នកដ៏ទៃទៀតទេ …. មីងធានា!

អ្នកទិញ​: អញ្ចឹងមីងលក់មួយលីត្រប៉ុន្មានដែរទៅ?

អ្នកលក់ : មួយលីត្រ ប្រាំម៉ឺនរៀល

អ្នកទិញ​: អូយ ថ្លៃណាស់មីងអ្ហើយ ….. គេលក់តែបីម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ!

ឮតែបីម៉ឺនរៀល អ្នកលក់ស្រែកឡើងផ្អើលផ្សារ ឡើងចង់បែកក្រដាសត្រចៀកអ្នកជិតខាង!

អ្នកលក់ : អូ! លក់មិនបានទេ ក្មួយ! មេស្ករឥឡូវឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់!

អ្នកទិញ : ………..?

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS