1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូបុរសម្នាក់ចាប់ ជើងទារកគ្រវី ធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook ខឹងសប្បារ (Video Inside)

ភ្នំពេញ៖ វីដេអូដែលមើលទៅគួរឲ្យ ស្រៀវឆ្អឹងខ្នងមួយ ត្រូវបានអ្នកលេង Facebook ចែករំលែក (Shear) តៗគ្នា និង Comment ជេរបុរសក្នុងវីដេអូនោះ យ៉ាងចាស់ដៃ ក៏ព្រោះទង្វើ មិនសមរម្យរបស់រូបគេ ។

វីដេអូបានបង្ហាញពីសកម្មភាព បុរសម្នាក់ ដែលនៅជនបទ ហើយរូបគេបានចាប់ជើងទារកម្នាក់ សំយុងក្បាលចុះក្រោម រួចគ្រវីទារកនោះ មើលទៅមិនសម នឹងធ្វើទង្វើបែបនេះទាល់តែសោះ ។ លើសពីនេះអ្នកលេង Facebook បានសរសេរថា គួរតែមានការចាប់ខ្លួនបុរសនោះ មកដាក់ទោស ព្រោះគេធ្វើសកម្មភាព រំលោភលើសិទ្ធិកុមារ ៕

ប្រភព៖ lookingtoday

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS