1 2 3
4 5 6 7

រថយន្ត BMW X5 M ម៉ូដែលថ្មី ប្រណិត ទាក់ទាញបំផុត សម្រាប់យុវវ័យ

រថយន្ត BMW X5 M គឺជារថយន្តម៉ូដែលថ្មី  ដ៏ទំនើបបំផុត ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នេះ  ដែលមានរូបរាងថ្មី
ប្លែក ទាក់ទាញ នៅផ្នែកមួយចំនួននៃរថយន្ត បានផ្លាស់ប្តូរថ្មី កាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតសាក
សមបំផុត សំរាប់ក្រុមគ្រួសារ និង មិត្តយុវវ័យ។

រថយន្ត BMW X5 M ម៉ូដែលថ្មី ត្រូវបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន៦ មានកម្លាំងម៉ាស៊ី ៤,៤ និងមាន
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Bluetooth ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាព ពោងការពារសុវត្ថិភាព ប្រព័ន្ធវិទ្យុHD
អមជាមួយនឹង សំបកកង់ស្ពត ដ៏ស្រស់ស្អាត និង មានតម្លៃ ៩៥,០០០ដុល្លារ នៅអាមេរិក៕

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម

ប្រភព៖ camnews

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS